Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Σχεδίων- Βελτίωσης στο Υπομέτρο 4.1 « Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. | Odigos.gr