Οι αποθήκες του ΑΣΟ να γίνουν ένα πολυχρηστικό Κέντρο Πολιτισμού και Εθελοντισμού καθημερινής λειτουργίας. | Odigos.gr